Tính Năng Phong Lăng Độ

08/08/23

ham gia tính năng Phong Lăng Độ yêu cầu nhân vật cấp 80 trở lên và đến NPC Thuyền phu Ất/Giáp/Bính để thực hiện nhận, giao và hủy nhiệm vụ tiêu diệt Thủy Tặc...

NPC liên quan

NPC Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí
Thuyền phu
(Ất/Giáp/Bính)

- Vị trí: Bờ Nam Phong Lăng Độ (144/189, 160/181, 192/175).

Chức năng bổ sung: Nhận,giao và hủy nhiệm vụ “Tiêu diệt Thủy Tặc”.

- Lệnh bài Phong Lăng Độ: Mua Tại Lễ Quan 10 vạn lượng

Phần thưởng

  • BOSS thuỷ tặc thường: Ngẫu Nhiên nhận được

  • Phúc Duyên Lộ
  • Thuốc lag
  • Tiên Thảo Lộ 1 giờ
  • Tinh Hồng Bảo Thạch
  • Trả nhiệm vụ nhận Ngẫu Nhiên10tr 15tr 20tr exp khi qua thuyền
  •  limit 1 ngày nhận nhiện vụ 1 lần
BÀI LIÊN QUAN :