Tính năng tống kim

09/08/23

Trải Nghiệm Chiến Trường Tống Kim Rực
Lửa Đêm Huy Hoàng Cực HotĐiều kiện tham gia.

 • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật đã gia nhập môn phái.
 • báo danh: 21h20 Hằng ngày
 • Thời gian diễn ra: 40 phút.

Lưu ý:

 • Trong thời gian báo danh: Cần đăng ký tham gia tại NPC Mộ Binh Quan (Tống/Kim) để được phép tham gia.
 • Hình thức Tống Kim bao gồm loại : Bảo vệ Nguyên Soái bản đồ Hoàng Sa Lâm Ngao

NPC & Vật phẩm liên quan.

Hình Ảnh Ghi Chú
 Thần Hành Phù

 

 • Công dụng: Nhấp phải sử dụng, chọn phe báo danh Tống/Kim.
Võ Lâm Truyền Kỳ NPC Báo danh phe
Kim.
 • Vị trí: Khu vực báo danh phe Kim.
 • Công dụng: Báo danh tham gia phe Kim.
NPC Báo danh phe
Tống.
 • Vị trí: Khu vực báo danh phe Tống.
 • Công dụng: Báo danh tham gia phe Tống.
NPC Quân Nhu
(Tống/Kim)
 • Vị trí: Khu vực báo danh phe Tống/Kim.
 • Công dụng:
  • Bán dược phẩm.
  • Dùng điểm tích lũy đổi vật phẩm chuyên dùng trong Tống Kim.
  • Kiểm tra điểm tích lũy.
Võ Lâm Truyền Kỳ NPC Quân Nhu 
(Tống/Kim)
 • Vị trí: điểm báo danh Tống/Kim.
 • Công dụng:
  • Bán các vật phẩm sử dụng trong tống kim.
  • Dùng điểm tích lũy đổi vật phẩm chuyên dùng trong Tống Kim.
  • Kiểm tra điểm tích lũy.

Cách thức báo danh và các bản đồ thi đấu.

Phe Tống Phe Kim
Võ Lâm Truyền Kỳ 

Đến phía Bắc thành Tương Dương báo danh

Võ Lâm Truyền Kỳ 

Biện Kinh -> Nam Chu Tiên Trấn báo danh

Võ Lâm Truyền Kỳ 

Hoặc sử dụng Thần Hành Phù – chọn Phe Tống

Võ Lâm Truyền Kỳ 

Hoặc sử dụng Thần Hành Phù – chọn Phe Kim

Võ Lâm Truyền Kỳ 

Đối thoại NPC Mộ Binh Quan để tham gia

Võ Lâm Truyền Kỳ

Đối thoại NPC Kim Quốc Chiêu Binh Quan để tham gia

 

Bản đồ thi đấu (Hoàng Sa Lâm Ngao)

Võ Lâm Truyền Kỳ

Vật phẩm chuyên Dùng trong Tống Kim.

Vật Phẩm Ghi Chú Điểm Tích Lũy (1 Vật Phẩm) Hiệu Lực (Sau Khi Sử Dụng)

Chiến Cổ
 • Công dụng: Tăng 30% sinh lực và 30% kháng tất cả cho cá nhân và đồng đội xung quanh.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50
800 3 phút

Lệnh Bài
 • Công dụng: Tăng 30% tốc độ di chuyển và 50% tốc độ đánh cho cá nhân và đồng đội xung quanh.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
800 5 phút

Ngoại Phổ Hoàn
 • Công dụng: Tăng 50% sát thương vật lý ngoại công cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
200 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ngoại Băng Hoàn
 • Công dụng: Tăng 100 điểm băng sát ngoại công cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
200 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ 
Nội Phổ Hoàn
 • Công dụng: Tăng 100 điểm sát thương vật lý nội công cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
200 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ 
Nội Độc Hoàn
 • Công dụng: Tăng 50 điểm độc sát nội công cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
200 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ 
Nội Băng Hoàn
 • Công dụng: Tăng 100 điểm băng sát nội công cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
200 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ 
Nội Hỏa Hoàn
 • Công dụng: Tăng 100 điểm hỏa sát nội công cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
200 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ 
Nội Lôi Hoàn
 • Công dụng: Tăng 100 điểm lôi sát nội công cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
200 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ 
Trường Mệnh Hoàn
 • Công dụng: Tăng 500 điểm sinh lực cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
300 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ 
Gia Bào Hoàn
 • Công dụng: Tăng 20% tốc độ di chuyển cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
300 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ 
Cao Thiểm Hoàn
 • Công dụng: Tăng 500 điểm né tránh cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
300 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ 
Cao Trung Hoàn
 • Công dụng: Tăng 500 điểm chính xác cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
300 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ 
Phi Tốc Hoàn
 • Công dụng: Tăng 50% tốc độ đánh cho cá nhân.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
500 3 phút
Võ Lâm Truyền Kỳ 
Kháng Đơn Chi Giác
 • Công dụng: Giảm 20% phản đòn của người chơi phe địch xung quanh.
 • Tính chất: Xếp chồng 50/50Bán vào cửa hàng 0 lượng.
500 3 phút

 

Phần Thưởng

 • Bên Thắng: nhận được 10.000.000 EXP
 • Bên Thua: Nhận được 7.000.000 EXP

Tỉ lệ đổi điểm

 • Đổi 10.000 điểm Tống Kim = 1 huân chương TỐNG KIM (hsd 3 ngày). Sử dụng huân chương Tống Kim vào nhận được 9000 điểm Tống Kim

 • limit đổi exp 1tỷ EXP/tháng

Thưởng TOP TỐNG KIM

 • TOP 1:  1 Tinh Hồng Bảo Thạch + 1 Thuỷ Tinh (hsd 7 ngày)
 • TOP 2:  1 Tinh Hồng Bảo Thạch (hsd 7 ngày)

  

BÀI LIÊN QUAN :