Tính năng Vượt Ải

08/08/23

Lưu Ý : Tổ đội tham gia không được để chết 1 thành viên nào hết. Nếu ko sẽ bị lag và ko đi được nữa 
Lưu Ý :  Trong quá trình vượt ải, thỉnh thoảng sẽ có tình trạng giết hết quái nhưng vẫn không qua ải được, là do trong ải có 1 con quái tàng hình, nên quý nhân sỹ hãy chia nhau đánh mặc định quanh map, giết được quái ẩn sẽ qua được ải. Đây là lỗi tự cổ chí kim của VNG rồi, Quý nhân sỹ từng chơi những server khác hay VNG cũng sẽ hiểu.
Quan trọng: Mỗi ải có một boss có tên của người chơi trong tổ đội, người chơi đó phải qua ải đó nếu người chơi đó chết trước khi boss tên mình ra cả tổ đội sẽ không vượt ải thành công

Điều kiện & giới hạn tham gia

  • Thời gian diễn ra: Liên tục từ vào đầu mỗi giờ lẻ
 • Lưu ý:
  •  Có 10 phút báo danh, nếu đã vào bản đồ Vượt Ải khi rớt mạng/thoát sẽ bị tính đã tham gia 1 lần.
  • Kết thúc thời gian Vượt Ải hệ thống lập tức truyền tống ra khỏi bản đồ.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Nhiếp Thí Trần
VLTK - Công Thành Chiến
 • Vị trí: Biện Kinh (205/190), Thành Đô (401/310), Dương Châu (212/185), Lâm An (171/188), Đại Lý (196/201), Phượng Tường (188/199), Tương Dương (188/200).
 • Chức năng:
  • Thử luyện sát thủ.
  • Nhận phần thưởng Vượt Ải.
  • Hợp thành Sát Thủ Giản.
  • Nhận/Hủy nhiệm vụ Sát Thủ cấp 90.
Sát Thủ Giản
VLTK - Công Thành Chiến
 • Nguồn gốc: Thu Thập Sát Thủ Lệnh & ghép tại NPC Nhiếp Thí Trần
 • Mua Tại Lễ Quan : Giá 20 vạn lượng

Hướng dẫn tham gia

  • Đội trưởng của tổ đội (tối thiểu 4 và nhiều nhất là 8 thành viên) tiến hành báo danh "Thử Luyện Sát Thủ" tại các mốc giờ (tất cả thành viên đều có 1 Sát Thủ Giản tại hành trang mỗi thành viên mới có thể báo danh ).

VLTK - Công Thành Chiến

  • Báo danh thành công: Phút thứ 10 sẽ bắt đầu vượt ải, cần tiêu diệt hết quái của từng ải để qua ải khác.
  • Vượt Ải thành công (hoàn tất 29 ải): Qua 0h00 ngày hôm sau đối thoại NPC Nhiếp Thí Trần để nhận 1 Thiên Niên Linh Dược (1 lần duy nhất/ngày).

VLTK - Công Thành Chiến

Phần Thưởng

Hoàn thành vượt ải nhận được

10.000.000 EXP

 

Ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau

1 trong các loại thuốc lag

thuỷ tinh

Tinh Hồng Bảo Thạch
Tiên Thảo Lộ 1 giờ
Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt (8 Giờ)
Thiên Sơn Bảo Lộ
Phúc Duyên Lộ
Lễ Bao Bí Kíp

 

BÀI LIÊN QUAN :